Avfuktning Göteborg krypgrund vind källare garage – Avfukta24

avfukta krypgrund Göteborg

Avfukta24 Göteborg fukt- mögel- och radonskador

Äldre bostäder har ofta problem med fukt och mögel på vind och i krypgrund. Vi har kunskap lång erfarenhet av fuktskador och förhöjda radonvärden. Vi hjälper dig att komma till rätta med dina problem så kostnadseffektivt som möjligt. En avfuktare kan vara en av många lösningar.

Så här jobbar Avfukta24

 • Boka en tekniker från Avfukta24, vi utför en besiktning på plats av din krypgrund och vind samt ger förslag kring förhöjda värden av radon.
 • Besöket är kostnadsfritt och utan förbindelse.
 • Avfukta24 skickar offert som inkluderar åtgärdsplan med tydliga priser på installation på material och arbete samt uppföljande efterkontroll.
 • Våra fukttekniker har dokumenterad utbildning inom radon, ventilation och avfuktning.
 • Avfukta24 monterar avfuktare från Corroventa AB som är marknadsledande tillverkare av krypgrundsavfuktare med adsorbtionsteknik. Läs mer om adsorbtionsteknik
 • Avfukta24 dokumenterar alla våra installationer med ritningar, med beräkningar av processflöden och energiåtgång.
 • Avfukta24 gör alltid återbesök för att säkerställa avfuktningsprocessen samt att luftflödet fungerar planenligt.
 • 5 års garanti på installerad avfuktare.
 • Leasa din avfuktare för 350kr/mån, kontakta oss för mer information.

Så här gör vi en krypgrundsbesiktning i Göteborg

Vi besiktigar din krypgrund när det passar dig bäst, våra ordinarie tider är 08:00 – 17:00. Krypgrunden kontrolleras noga, vi tittar på grundmurar, markförutsättningar, bjälklag, ventilation samt om och hur fukten är ett problem för just din grund. Vi tar fuktprover i grunden på flertal ställen i de material grunden består av. De prover vi tar och information vi samlar in på plats sammanfattas i en rapport med förslag och åtgärder. Rapporten får du senast 24 timmar efter besöket.

Fukttekniker utbildning

Fukttekniker har specialistkunskaper inom uttorkningsteknik av material efter en fuktskada, samt kunskaper som krävs för att göra beräkningar inom området.

Andra områden Avfukta24 kan hjälpa till med i Göteborg:

Avfukta krypgrund

Komplett installation av avfuktare i krypgrunden Göteborg. Kontakta oss för kostnadsfri offert. Vi hjälper dig att installera en komplett avfuktningslösning i krypgrunden.

Luftavfuktare

Avfuktare sänker luftens relativa luftfuktighet genom att minska luftens innehåll av vatten. Med en luftavfuktare Göteborg kan du få kontroll över den relativa luftfuktigheten.

Fukt grund & källare

Många fuktskador Göteborgi källare uppstår genom att fukt och i värsta fall vatten utifrån tränger igenom husets grund. Fukten kommer från marken under och runt huset.

Rotavdrag 2020

Om du kan ta del av rotavdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Mögeltest

Upptäck farligt mögel i hemmet med ett mögeltest Göteborg.

Fukttekniker utbildning

Utbildningen Fukttekniker Göteborgär en ettårig YH-utbildning som bedrivs på heltid på Folkuniversitetet i Göteborg.

Radonsanering

Dags för radonsanering Göteborg. Vare sig det gäller markradon, radon från byggnadsmaterial eller radon från vatten tar vi fram en lösning som är långsiktig.

Adsorptionsavfuktare

I ouppvärmda miljöer, som en krypgrund, eller när vatten trängt djupt in i konstruktionen är torkning med adsorptionsavfuktare Göteborg den idealiska lösningen.

Kylavfuktare

Kylavfuktare Göteborg arbetar som mest effektivt i uppvärmda miljöer. För att en kylavfuktare, även kallad kondensavfuktare ska…

Vad är fukt?

Fukt- och vattenskador är ett av de vanligaste problemen som drabbar en husägare. Fukt finns i form av ånga, vatten eller is. All luft innehåller alltid mer eller mindre vattenmolekyler. Vi kan inte se den med blotta ögat förrän den fälls ut i form av små vattendroppar mot en yta som trä, betong, metall eller glas. Fukt i sig är helt ofarligt, men fukt tillsammans med organiska material (t ex trä) som ofta finns i en krypgrund orsakar ofta problem i form av mögelangrepp, svampbildning och lukter.

Så uppstår fukt i krypgrunden

All luft innehåller mer eller mindre fukt och är helt ofarlig. Men fukt tillsammans med organiska material som t ex i en krypgrund orsakar ofta problem i form av mögelangrepp, svampbildning och lukter. Att fukten i en krypgrund till slut blir ett problem kan bero på en eller flera orsaker.

 • När varm utomhusluft kommer in i den kalla krypgrunden via ventiler eller sprickbildningar A kyls den ner varvid luftfuktigheten ökar. I extrema fall bildas kondens och vattendroppar som blir hängande i undertaket.
 • Tillskott av fukt genom avdunstning från krypgrundens markyta B.
 • Fukt tränger in från omgivningen genom otätheter i grundmuren och grundkonstruktionen C.
 • Vatten som tränger in i krypgrunden genomgrundmuren från marken runtomkring D

Vad är en krypgrundsavfuktare och hur fungerar den

Krypgrundsavfuktare ser till att fukten i en krypgrund håller en så låg nivå att mögelsporerna dör samt att lukt från trä och annat organiskt material helt eller delvis försvinner. Vid fasta installationer används alltid adsorptionsavfuktare som anses vara den absolut bästa tekniken för att eliminera fukt och mögelskador i krypgrunder. Enkelt uttryckt går tekniken ut på att fuktig luft samlas in och ”kastas” ut ur grunden genom en ventil. Den torra, kvarvarande luften skickas ut via ventilationskanaler till alla delar av krypgrunden, även de som är svåråtkomliga. Tekniken gör att det skapas undertryck i krypgrunden alla eventuella lukter och all eventuell radon styrs via avfuktaren och genom den kopplade ventilationskanalen. Tekniken går att kontrollera genom ett styrdon med sensorer som ser till att luft oavbrutet cirkulerar i grunden och reglerar när avfuktningsprocessen behöver sättas igång.

Synonymer till avfuktad

torr, fuktfri, uttorkad, torrlagd, torkad

Wikipedia information om Avfuktare

Avfuktare Avfuktare är en anordning för att minska den relativa luftfuktigheten. Det finns olika typer: kondensationsavfuktaren som arbetar med ett kylrör eller -element som luften passerar varvid fukten i luften delvis kondenserar på elementets yta. Därifrån kan det rinna undan. De tekniska lösningarna är snarlika de principer som ligger bakom ett kylskåp. sorptionsavfuktaren som arbetar med en fuktabsorbent som först torkas med varmluft och som sedan torkar luften som förs genom absorbenten. Absorbenten roterar långsamt likt en LP-skiva och man blåser fuktig luft genom en sektion av absorbenten. I en annan del av absorbenten blåser man uppvärmd luft som torkar ut materialet. Den upptagna vattenångan förs ut ur utrymmet som våtluft. varmkondensering som är en teknik där man i ett första steg fångar fukten i en absorbent som därefter torkas ut i en sluten kondenseringsprocess. Ut levereras vatten samt varm torr luft. Fördelen med detta är möjligheten att avfukta kall luft lika effektivt som varm luft, samt möjligheten att kunna kondensera fukt vid låga temperaturer. All tillförd energi behålls i rummet vilket gör processen energieffektiv.I uppvärmda utrymmen anses kondensavfuktning som regel överlägsen,[källa behövs] delvis beroende på att de är relativt billiga. I kalla utrymmen används som regel hygrodynamiska avfuktare, termiska avfuktare, sorptionsavfuktare, varmkondensering eller uppvärmningssystem, främst för att kondensavfuktare inte fungerar i lägre temperaturer (mindre än 5 °C). Detta gäller dock inte varmkondenserare som är lika effektiv i kall luft. I till exempel krypgrunder och vindar har termiska avfuktare och sorptionsavfuktare dominerat medan kondensavfuktare dominerar i till exempel pool- eller torkrum. Sorptionsavfuktare har i regel en längre livslängd (mer än 20 år) än kondensationsavfuktare då de innehåller färre rörliga delar. Dock måste absorbenten dammas av eller tvättas regelbundet för att ytskiktet skall bibehålla sin fuktupptagande förmåga. Kondensationsavfuktare, i de flesta kommersiella varianter, innehåller bland annat en kompressor och en fläkt. Livslängden är i dessa fall 8-15 år. Termiska avfuktare kan fås att hålla mycket länge då de inte innehåller några rörliga delar.

Wikipedia information om Göteborg

Göteborg Göteborg (svenskt uttal: [jœtɛˈbɔrj] ( lyssna); ofta Gothenburg [ˈɡɒθənbɜːrɡ] ( lyssna) på engelska i internationella sammanhang, och kan förkortas som Gbg) är Sveriges näst största tätort, efter Stockholm, och Nordens femte största med 600 473 (2019-12-31) invånare i tätorten och 1 050 000 invånare (2020) i Storgöteborg. Samhället ligger på västkusten vid Göta älvs mynning. Staden Göteborg anlades på initiativ av kung Gustav II Adolf och fick sina stadsprivilegier 1621. Med anledning av sin stadsplanering, kallades Göteborg av holländarna under många år för Nya Amsterdam. På 1800-talet industrialiserades Göteborg till stor del av inflyttade britter och under denna tid fick Göteborg smeknamnet ”Lilla London”, vilket staden kallas än idag. Göteborgs bebyggelse har vuxit ihop med omgivande förorter och bildar enligt Statistiska centralbyråns definition tätorten Göteborg. Tätorten ligger till största delen i Göteborgs kommun men även centralorterna i Mölndals, Partille och Kungsbacka kommuner ingår. Göteborgs kommun är efterföljaren till den gamla administrativa staden Göteborg och omfattar även områden utanför tätorten. Stadens areal är 721,64 kvadratkilometer, varav 271,41 kvadratkilometer är vatten Göteborgs geografiska centrum ligger i terrängen, cirka 700 meter nordväst om Brunnsbotorget på Hisingen (57°44′N, 11°85′Ö).Några av Skandinaviens större industrikoncerner som AB Volvo, SKF och andra välkända teknikföretag som Esab och Hasselblad AB har sitt ursprung och sina huvudkontor i Göteborg. En stor del av den svenska exporten och importen sker via Göteborgs hamn som är Nordens största. Göteborg är residensstad för Västra Götalands län, centralort för Göteborgs kommun och stiftsstad i Göteborgs stift. Göteborg betecknas som en världsstad av Globalization and World Cities Research Network, med rankingen Gamma.

Göteborgs Stad

Karta över Göteborg

Anlita Avfukta24 i Göteborg

 • Icke bindande
 • Kostnadsfritt hembesök

Beställ en kostnadsfri besiktning av Avfukta24. Vi kontaktar dig inom kort.