Om oss – Avfukta24

Ett företag med gedigen kunskap om fuktteknik

Avfukta24 är ett företag med en erfaren ledning som har ambitioner att växa i lugn takt tillsammans med våra kunder. Företaget utför krypgrundsbesiktningar, avfuktningar och saneringar av krypgrunder, källare, vind och andra utrymmen med fukt och mögelskador.

Våra anställda och partners har en gedigen kunskap om fuktteknik, montage, och kundservice.

Vi jobbar efter en egen framtagen policy som grundar sig på högsta möjliga kundservice, korta ledtider, miljötänk samt jämställdhet. Bästa möjliga personalpolitik lägger en grund för en trivsam arbetsplats och genomsyrar arbetet vi utför hos våra kunder.

Vår personal utbildas internt medkunskaper kring maskiner vi levererar, monterar och utför service på. Vi lägger stor vikt vid kommunikation där alla som jobbar på Avfukta24 hjälper till att skapa bra relationer med våra kunder. Till vår hjälp har vi skapat verktyg och rutiner för att enkelt fånga upp frågor och önskemål. Läs mer om våra rutiner under rubriken Garanti & policy.

Vi ser vi till att alltid rekommendera samt använda certifierade verktyg. Finns miljömärkning med Svanen eller liknande är det självklart förstahandsvalet. Vid inköp tittar vi alltid på faktorer som sustainability och kvalitet. Miljöarbetet syns i dagliga arbetet och vår personal får utbildning kontinuerligt i miljöfrågor och produkter.

  Intresseförfrågan

  Lämna intresseförfrågan när du är i behov av krypgrundsavfuktning.

  • Icke bindande

  • Kostnadsfritt hembesök

  Beställ en kostnadsfri besiktning av Avfukta24. Vi kontaktar dig inom kort.

  Våra tjänster

  Krypgrundsavfuktare | Allt du behöver veta om avfuktning – Avfukta24

  Wikipedia information om Fukt

  Fukt Denna sida behandlar fukt i material, se även luftfuktighet.Fukt betyder i allmänhet vatten bundet i ett material eller vattenånga i luft. Fukt är av stor betydelse för såväl materialegenskaper som materialets beständighet. Fuktkvoten, andelen fukt i ett material, anges oftast i kilogram vatten per kilogram torrvikt eller i viktprocent. Relativ fuktighet (RF) i material är ett mått på vattnets tillstånd, det vill säga hur ”fuktigt” materialet är. RF i olika material kan jämföras; det kan inte fuktkvoter.