Avfukta krypgrund krypgrundsavfuktare – Avfukta24

Fukt i krypgrunden

Fuktskador är det vanligaste problemet alla husägare ställs inför. Fukt är helt ofarligt och en förutsättning för liv, men kombinationen av fukt och organiskt material som finns i krypgrunder, orsakar ofta mögelangrepp eller svampbildning. Mögel och svampangrepp kan vara orsaken till dålig lukt och kan sätta sig i hela huskonstruktionen.

Risk finns även för allergi och astma, vissa mögeltyper är mer skadliga än andra och hur vi påverkas varierar från person till person.

Den vanligaste huskonstruktionen uteluftsventilerade grunder enligt bild nedan. I den här typen av grund uppstår ofta fuktskador.

Därför blir miljön i krypgrunden fuktig

Att fuktpåkänningen blir så stor på en krypgrund att det till slut blir ett problem kan bero på en eller flera orsaker:

  • varm utomhusluft kommer in i den kalla krypgrunden via ventiler eller sprickor, luften kyls ner vilket gör att luftfuktigheten ökar som sedan kan leda till att kondens och vatten inne i krypgrundens väggar och tak.
  • Fukt avdunstar från marken inne i krypgrunden.
  • Vatten som tränger in i krypgrunden genom grundmuren från marken runt omkring

 

En adsorbtionsavfuktare är det bästa valet i en krypgrund

Temperaturen i krypgrunden varierar mellan 4 och 15 C under året. I en ej åtgärdad krypgrund är ofta är den relativa luftfuktigheten alldeles för hög, kring 80-90 % under vår, sommar och höst. En adsorbtionsavfuktare är det optimala valet för avfuktning i en krypgrund eftersom just den tekniken fungerar bäst i ett kyligt klimat. 

Diagrammet nedan visar olika typer av avfuktare som fungerar bäst i olika klimat. Eftersom klimatet för en krypgrund ligger i det röda fältet under alla årstider är adsorptionsavfuktare den överlägsna tekniken för krypgrundsavfuktning. Kylavfuktare är en överlägsen teknik vid varmare temperaturer men fungerar dåligt eller inte alls för klimatet i en krypgrund.

Så här ser vår lösning ut för att avfukta en krypgrund

  • Led bort vatten från stuprör och liknande som mynnar intill grundmuren.
  • Markytan täcks med en åldersbeständig plastfolie för att förhindra fuktavdunstning.
  • Ventiler och sprickor i krypgrunden tätas så att ingen utomhusluft kan tränga in in.
  • Vi installerar en krypgrundsavfuktare med adsobtionsteknik som håller luftfuktigheten så låg i krypgrunden att tillväxt av mögel, svamp förhindras.

 

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är i behov av krypgrundsavfuktning.

  • Icke bindande
  • Kostnadsfritt hembesök

Beställ en kostnadsfri besiktning av Avfukta24. Vi kontaktar dig inom kort.

Våra tjänster

Wikipedia information om Krypgrund

Krypgrund En krypgrund är en typ av grundläggning för hus som bygger på att en ventilerad eller oventilerad luftficka skapas mellan markytan och bjälklaget. Luftfickan isolerar huset från markens kyla. Krypgrund kallas ibland felaktigt för torpargrund, vilket är den äldre benämningen på konceptet med luftficka mellan husgrund och markyta. Hus med krypgrund som saknar erforderligt fuktskydd kan råka ut för fuktrelaterade problem varför en oskyddad uteluftsventilerad krypgrund idag anses som en riskkonstruktion. En grund ska stå emot tjälhävning och marksättningar, bära upp lasten av byggnaden, samt vara värmeisolerande och radonsäker . Det är viktigt att grunden utförs med omsorg för att vara fuktsäker, och att man tänker på detta redan vid en fuktsäkerhetsprojektering av den framtida grunden.