Avfuktning förebygger allvarliga problem

Avfukta24 utför krypgrundsbesiktningar, avfuktningar och saneringar av krypgrunder, vind och andra utrymmen. Vi jobbar enligt väldokumenterade metoder som säkerställer att arbetet i ditt hus blir rätt utfört. Kontakta oss för en fri rådgivning och eventuell offert.

Corroventa CTR 300TT"

Avfukta krypgrund

Komplett installation av avfuktare i krypgrunden. Kontakta oss för kostnadsfri offert. Vi hjälper dig att installera en komplett avfuktningslösning i krypgrunden.

Avfukta krypgrund

Fukt och mögel på vinden

Vi installerar permanenta ventilationsanläggningar med behovsstyrd ventilation som motverkar mögel, röta och andra mikrobiella skador.

Fukt och mögel

Radonsanering

Avfukta24 utför saneringar. Vår leverantör av preventiva radonlösningar har erfarenhet av mer än 19000 mätningar som säkerställer rätt installation till rätt pris.

Radonsanering

Frågor och svar

  • Hur kan jag skydda min krypgrund från fukt och mögel?
  • Finns det olika typer av husgrunder?
  • Vad kostar en avfuktare?
  • Hur går en installation av en avfuktare till?
Frågor och svar

Välkommen till Avfukta24

Avfukta24 är ett företag med en erfaren ledning som har ambitioner att växa i lugn takt tillsammans med våra kunder.

Välkommen till Avfukta24
Corroventa avfuktare

Luftavfuktare

Avfuktare sänker luftens relativa luftfuktighet genom att minska luftens innehåll av vatten. Med en luftavfuktare kan du få kontroll över den relativa luftfuktigheten.

Avfuktare

Mögeltest

Upptäck farligt mögel i hemmet med ett mögeltest.

Mögeltest

Fukttekniker utbildning

Utbildningen Fukttekniker är en ettårig YH-utbildning som bedrivs på heltid på Folkuniversitetet i Göteborg.

Fukttekniker utbildning

Rotavdrag 2020

Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Vad är Rotavdrag?

Fukt- och vattenskada

Är din fastighet vattenskadad? Fukt- och vattenskador kan orsaka stor materiell förstörelse och stora kostnader.

Fukt- och vattenskada

Wikipedia information om Avfuktare

Avfuktare Avfuktare är en anordning för att minska den relativa luftfuktigheten. Det finns olika typer: kondensationsavfuktaren som arbetar med ett kylrör eller -element som luften passerar varvid fukten i luften delvis kondenserar på elementets yta. Därifrån kan det rinna undan. De tekniska lösningarna är snarlika de principer som ligger bakom ett kylskåp. sorptionsavfuktaren som arbetar med en fuktabsorbent som först torkas med varmluft och som sedan torkar luften som förs genom absorbenten. Absorbenten roterar långsamt likt en LP-skiva och man blåser fuktig luft genom en sektion av absorbenten. I en annan del av absorbenten blåser man uppvärmd luft som torkar ut materialet. Den upptagna vattenångan förs ut ur utrymmet som våtluft. varmkondensering som är en teknik där man i ett första steg fångar fukten i en absorbent som därefter torkas ut i en sluten kondenseringsprocess. Ut levereras vatten samt varm torr luft. Fördelen med detta är möjligheten att avfukta kall luft lika effektivt som varm luft, samt möjligheten att kunna kondensera fukt vid låga temperaturer. All tillförd energi behålls i rummet vilket gör processen energieffektiv.I uppvärmda utrymmen anses kondensavfuktning som regel överlägsen,[källa behövs] delvis beroende på att de är relativt billiga. I kalla utrymmen används som regel hygrodynamiska avfuktare, termiska avfuktare, sorptionsavfuktare, varmkondensering eller uppvärmningssystem, främst för att kondensavfuktare inte fungerar i lägre temperaturer (mindre än 5 °C). Detta gäller dock inte varmkondenserare som är lika effektiv i kall luft. I till exempel krypgrunder och vindar har termiska avfuktare och sorptionsavfuktare dominerat medan kondensavfuktare dominerar i till exempel pool- eller torkrum. Sorptionsavfuktare har i regel en längre livslängd (mer än 20 år) än kondensationsavfuktare då de innehåller färre rörliga delar. Dock måste absorbenten dammas av eller tvättas regelbundet för att ytskiktet skall bibehålla sin fuktupptagande förmåga. Kondensationsavfuktare, i de flesta kommersiella varianter, innehåller bland annat en kompressor och en fläkt. Livslängden är i dessa fall 8-15 år. Termiska avfuktare kan fås att hålla mycket länge då de inte innehåller några rörliga delar.