Avfukta24 rekommenderar Adsorptionsavfuktare Corroventa 300TT2 – Bäst alternativ vid avfuktning av krypgrund 

Krypgrundsavfuktare CTR 300TT2 är speciellt framtagen för avfuktning i krypgrunder, den är energieffektiv, driftsäker och lång lång livslängd. Vi har många års erfarenhet av installationer där kraven är höga mot att få bort fukt och lukt. En patenterade spjällösning skapar ett undertryck i krypgrunden, som gör att CTR 300TT2 även är lämplig för lukt- och radonsanering. 

Fördelar i korthet:

  • Styrs och övervakas med HomeVision
  • Klarar grunder upp till 200 m3
  • Effektiv vid fukt-, lukt- och radonsanering
  • Har hög kvalitet och lång livslängd
  • Är energieffektiv och ger låga driftskostnader

Styrsystemet HomeVision® kontrollerar avfuktningen i krypgrunden. Övervakningen, och regleringen av krypgrundsinstallationen sker mellan avfuktaren i grunden och den trådlåsa kontrollpanelen som monteras bostadsutrymmet. HomeVision®panelen larmar om eventuella avvikelser såsom förhöjda fuktvärden, strömavbrott eller andra avvikelser. 

Corroventa avfuktare

De vanligaste avfuktningsteknikerna

Det finns en mängd tekniker att avfukta små och stora utrymmen. Allt från adsorptionsavfuktare, kylavfuktare, kombiavfuktare (använder båda teknikerna) till enklare, passiva tekniker, som ”Torrbollen”. De metoder som anses mest effektiva är adsorptionsavfuktare samt kylavfuktare.

ADSORPTIONSAVFUKTARE

I ouppvärmda miljöer, som en krypgrund, eller när vatten trängt djupt in i konstruktionen är torkning med adsorptionsavfuktare den idealiska lösningen.

Corroventas (adsorptionsavfuktare) finns i både analogt och digitalt utförande men med flera saker gemensamt; de är kraftfulla och robusta, kompakta och användarvänliga och de har en lång livslängd.

Bilden beskriver hur en adsorptionsavfuktare fungerar. Den fuktiga luften sugs in genom inloppet (1), luften passerar rotorn (4) den avfuktade luften fortsätter via torrluftsutloppet (2). Den fukt som adsorberats i rotorn drivs ut genom att en liten del av processluften värms upp i värmaren (5) varefter den passerar rotorn som på detta sätt regenereras. Den fuktiga luften avlägsnas och kastas/förs ut genom en kanal till utsidan av krypogrunden (3).

Corroventas krypgrundsavfuktare med adsorbtionsteknik är till för permanenta installationer i krypgrunder och ser till att luftfuktigheten är så låg att tillväxt av mögel, svamp förhindras. Temperaturen i krypgrunder ligger mellan 4 och 15 oC under året och den relativa luftfuktigheten bör vara på 65-70 %. Avfuktarna har extremt låg ­energiförbrukning. Krypgrundsavfuktare CTR 300TT2 är den mest energi­effektiva maskinen på marknaden och har dessutom integrerad ställbar undertrycksfläkt.

Med undertryck menas att krypgrundsavfuktaren blåser ut en större mängd luft ut genom en ventilationskanal. Då kan man hindra dålig lukt och radon i krypgrunder, källare och vindsutrymmenen att ta sig in i bostadsutrymmet.

KYLAVFUKTARE

Kylavfuktare arbetar som mest effektivt i uppvärmda miljöer. För att en kylavfuktare, även kallad kondensavfuktareska, ska fungera optimalt krävs att utrymmet som ska avfuktas håller en temperatur om minst +15 grader.

Vid lägre temperatur riskeras isbildning på kylslingan och då kan avfuktaren inte fungera optimalt. Den här typen avfuktare låter en hel del på grund av ljuden från kompressor och fläkt. En kondensavfuktare är idealisk i varma fuktiga utrymmen som ”poolrum” och tvättstugor.

Bilden beskriver funktionsprincipen för en kylavfuktare. När den fuktiga luften passerar förångaren (1) kyls den ner till daggpunkten och kondensvatten utfälls. Vattnet rinner ner i uppsamlingskärlet (2). Den torra och kalla luften går sedan vidare genom kondensorn (3) där den värms upp. Den torra och varma luften blåses sedan på nytt ut i lokalen via fläkten (5). Nummer 4 visar kompressorn som tillför ny energi till kylprocessen.

I alla Corroventas kylavfuktare används köldmediet Propan. Propan är naturligt med låg miljöpåverkan. Det är giftfritt och har mycket låg påverkan på den globala uppvärmningen (GWP 3) och ingen nedbrytande verkan på ozonlagret.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är i behov av krypgrundsavfuktning.

  • Icke bindande
  • Kostnadsfritt hembesök

Beställ en kostnadsfri besiktning av Avfukta24. Vi kontaktar dig inom kort.

Våra tjänster

Tutorial – Adjusting capacity modes on adsorption dehumidifers

Wikipedia information om Avfuktare

Avfuktare Avfuktare är en anordning för att minska den relativa luftfuktigheten. Det finns olika typer: kondensationsavfuktaren som arbetar med ett kylrör eller -element som luften passerar varvid fukten i luften delvis kondenserar på elementets yta. Därifrån kan det rinna undan. De tekniska lösningarna är snarlika de principer som ligger bakom ett kylskåp. sorptionsavfuktaren som arbetar med en fuktabsorbent som först torkas med varmluft och som sedan torkar luften som förs genom absorbenten. Absorbenten roterar långsamt likt en LP-skiva och man blåser fuktig luft genom en sektion av absorbenten. I en annan del av absorbenten blåser man uppvärmd luft som torkar ut materialet. Den upptagna vattenångan förs ut ur utrymmet som våtluft. varmkondensering som är en teknik där man i ett första steg fångar fukten i en absorbent som därefter torkas ut i en sluten kondenseringsprocess. Ut levereras vatten samt varm torr luft. Fördelen med detta är möjligheten att avfukta kall luft lika effektivt som varm luft, samt möjligheten att kunna kondensera fukt vid låga temperaturer. All tillförd energi behålls i rummet vilket gör processen energieffektiv.I uppvärmda utrymmen anses kondensavfuktning som regel överlägsen,[källa behövs] delvis beroende på att de är relativt billiga. I kalla utrymmen används som regel hygrodynamiska avfuktare, termiska avfuktare, sorptionsavfuktare, varmkondensering eller uppvärmningssystem, främst för att kondensavfuktare inte fungerar i lägre temperaturer (mindre än 5 °C). Detta gäller dock inte varmkondenserare som är lika effektiv i kall luft. I till exempel krypgrunder och vindar har termiska avfuktare och sorptionsavfuktare dominerat medan kondensavfuktare dominerar i till exempel pool- eller torkrum. Sorptionsavfuktare har i regel en längre livslängd (mer än 20 år) än kondensationsavfuktare då de innehåller färre rörliga delar. Dock måste absorbenten dammas av eller tvättas regelbundet för att ytskiktet skall bibehålla sin fuktupptagande förmåga. Kondensationsavfuktare, i de flesta kommersiella varianter, innehåller bland annat en kompressor och en fläkt. Livslängden är i dessa fall 8-15 år. Termiska avfuktare kan fås att hålla mycket länge då de inte innehåller några rörliga delar.